Bjarne Nielsen nielsencompany
Strategi Eksekvering Værdiskabelse
Forside Ydelser Profil Inspiration

Mangeårig erfaring som:

Strategi- og ledelsesrådgiver

Operativ direktør i stort konsulentfirma

Uafhængigt bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser

Når du som leder eller virksomhedsejer har brug for et stærkt ledelsesfundament for at agere i en uforudsigelig verden:

  • bistand til at udarbejde en strategiplan, som bliver implementeret og løbende tilpasset
  • bistand til at etablere principper for en daglig drift, som er trimmet til eksekvering og effektiv værdiskabelse
  • en erfaren person at samtale med
  • et skarpt uafhængigt bestyrelsesmedlem

Én mand med et stort konsulentfirmas erfaring!

***********************************

I 2016 og årene fremover vil ledere i langt højere grad end før opleve en uforudsigleigt konkurrencemiljø, b.a. som følge af digital disruption. Ydermere vil ledere ikke kunne rumme den stærkt stigende mængde af information og viden, som er nødvendig for at lede organisationen, hvorfor man må delegere mere beslutningskraft til medarbejderene. Som en konsekvens heraf har en ledelse mere end nogensinde brug for et både solidt og fleksibelt grundlag at agere på. Mange mener, at man så lige så godt kan droppe strategiplanlægningen - men det vil være en fejltagelse, som fører til kaos. Se nærmere her!

Ledelse er ikke raketvidenskab. Ledelsesopgaven er i bund og grund enkel, men desværre meget svær at udføre i praksis. Det handler om at guide organisationen til at gøre de rigtige ting og til at gøre dem rigtigt! Den økonomiske krise og den stigende globale konkurrence har imidlertid gjort det meget svært at finde ud af, hvad de rigtige ting er, samtidig med, at der er kommet et stort pres på at gøre dem rigtigt. Begge dele er nødvendigt for at klare sig godt i den nye virkelighed. De gode gamle dage kommer ikke tilbage (se herom i mit essay Noget om ledelse i Den ny Virkelighed). Det afføder et behov for en meget realistisk og kontant tilgang til strategi og ledelse.

At gøre de rigtige ting er jo det, man har en strategiplan til at styre. Enhver virksomhed eller organisation har en strategiplan. Ikke at have en formel plan er jo også en plan, nemlig at fortsætte som man plejer! Men på den måde overlader man jo virksomhedens fremtid til tilfældigheder. Nogle mener, at så hurtig og uforudsigelig som verden er i dag, er strategiplaner ubrugelige. Tværtimod! Der er mere end nogen sinde brug for strategisk ledelse og strategiplaner. Som general Eisenhower sagde: "Intet slag er nogensinde vundet i overensstemmelse med planen; men heller intet slag er nogensinde vundet uden en plan". At udarbejde en strategiplan er heller ikke raketvidenskab. Gøres det rigtigt, får man strategier, som bliver gennemført - måske efter gentagne justeringer af planen, men det er lettere at ændre en plan end at lave en ny. I tilgift får man en ganske væsentlig opgradering af ledelseskompetencen. En strategiproces er nemlig samtidig en fremragende ledelsesudviklingsproces, som resulterer i, at ledergruppen har en klar og fælles opfattelse af, hvad man vil, og hvordan man når det.(Se herom i bl.a. mit essay Noget om strategiplanlægning).

At gøre tingene rigtigt handler om at have en effektiv driftsmaskine. At driften er trimmet til at eksekvere og levere - hver dag. At der er klarhed over, hvad det er i den daglige drift, som for alvor skaber værdi. At der er en velfungerende ledelses-infrastruktur med de nødvendige systemer, procedurer normer og standarder, og at alle personer kender deres rolle, succeskriterier og præstationsmål. At der er et miljø hvor fagligt stolte medarbejdere, skaber værdifulde resultater og udvikler deres kompetencer til glæde for både dem selv og virksomheden. (Se herom i bl.a. mit essay Noget om eksekvering).

 

”Hverken strategiplanlægning eller ledelse er raketvidenskab - hvis man holder sig til nogle enkle sandheder bliver det hele meget nemmere!”

Kontakt:

nielsencompany
Constantiavej 4B
DK-2960 Rungsted Kyst
Denmark
Tel: 40 90 46 24
bjarne@nielsencompany.dk